O čo sa snažímeNáučné prednášky pre deti a mládež

To najzaujímavejšie a najdôležitejšie o Zemi, vesmíre, praveku, zvieratách, záhadách a kritickom myslení. Podané vizuálne príťažlivou formou, okorenené o málo známe zaujímavosti. Ponuku prednášok, ohlasy a organizačné informácie nájdete na webe Naucne-prednasky.sk.

Kde: Potenciálne po celom Slovensku. Podujatia sa môžu konať na pôde inštitúcií ako sú napríklad knižnice alebo centrá voľného času, prípadne si ich môžu objednať priamo školy

In Vivo magazín

Prináša články na rôzne, predovšetkým prírodovedné témy. Tie sa na jednej strane snažia sa ukázať, že realita je fascinujúcejšia zaujímavejšia než akékoľvek výmysly. Na strane druhej, poukazujú na rozšírené mylné predstavy, chyby v uvažovaní a tvrdenia, pre ktoré napriek ich popularite niet presvedčivých dôkazov.

Vĺčatá – Prírodovedný krúžok pre deti

Poznávanie živočíchov a rastlín, porozumenie spôsobu ich života, ako i vzájomným vzťahom medzi nimi pod vedením zoológa Juraja Čačaného a Lucie Gucmanovej. Súčasťou krúžku sú náučné výlety do prírody a múzeí, tvorivé aktivity rozvíjajúce v deťoch manuálnu zručnosť a kreativitu.

Kde: Bratislava -Mestská knižnica v Bratislave, Úsek literatúry pre deti a mládež
- 2x mesačne
Členovia a odborní garanti

Ing. Mária Bronďošová
marketingová manažérka Goljer Clinic a viceprezidentka športového klubu v Hamuliakove.
Mgr. Juraj Čačaný
zoológ, kurátor zoologického oddelenia v Slovenskom národnom múzeu. Na pôde Mestskej knižnice v Bratislave vedie prírodovedný krúžok pre deti Vĺčatá.
Mgr. Radoslav Janoštiak, PhD
biológ pôsobiaci na Yale University v USA. Venuje sa výskumu rakoviny, prispieva na In Vivo magazín.
Mgr. Marek Jurkovič, PhD
psychológ pôsobiaci na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Venuje sa výskumu ľudskej racionality a iracionality. Je spoluautorom knihy Rozum: Návod na použitie (IRIS, 2016) a jeden z autorov magazínu In Vivo.
Mgr. Juraj Littva, PhD
geológ, pracuje pre Správu slovenských jaskýň a je redaktorom magazínu In Vivo.
Mgr. Tomáš Račko
doktorand na katedre pravekej a včasnostredovekej archeológie na Univerzite Ľudovíta-Maximiliána v Mníchove (v skratke LMU. Patrí medzi autorov In Vivo magazínu.
Mgr. Peter Serina
advokát, zameriava sa na obchodné, občianske a pracovné právo.
Mgr. Dušan Valent
vyštudoval geológiu a paleontológiu, venuje sa vedeckej publicistike a popularizačným prednáškam pre deti a mládež. Je vedeckým redaktorom portálu Zive.sk a vedie popularizačný web In Vivo magazín.
Júlia Valentová
predsedkyňa občianskeho združenia In Vivo.


Kontakt

E-mail: invivo-oz@invivo-oz.sk
Adresa: Hlavná 221, 98061 Tisovec - Rimavská Píla, Slovenská republika
IČO: 50741276

Číslo účtu: SK7483300000002201225969
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

StanovyZa podporu ďakujemeGaléria