O čo sa snažímeDarujte nám 2% z dane (postup a tlačivá)

Názov: In Vivo, o.z.
IČO: 50741276
Právna forma: občianske združenie
Ulica: Hlavná
Číslo: 221
PSČ: 980 61
Obec: Tisovec


To naj z vedy

Interaktívne multimediálne prednášky pre deti a mládež popularizátora vedy Dušana Valenta naucne-prednasky.sk

To najzaujímavejšie a najdôležitejšie o Zemi aj vesmíre, pravekých aj súčasných zvieratách, archeológii, záhadách a kritickom myslení. Podané vizuálne príťažlivou formou, okorenené o málo známe zaujímavosti.

Ponuka tém (PDF)

Kde: Kdekoľvek na Slovensku. Podujatia sa môžu konať na pôde inštitúcií ako sú napríklad knižnice alebo centrá voľného času, prípadne si ich môžu objednať priamo školy

Tajomstvá Zeme

Prednášky geológa Juraja Littvu určené pre Liptov a blízke okolie deťom a mládeži priblížia fungovanie Zeme a geologickú históriu Liptova a Slovenska.

Ponuka tém (PDF)

Objavujeme prírodu

Náučné prednášky zoológa Juraja Čačaného o prírode pre deti aj seniorov Deti budú mať možnosť spoznať mnoho živočíchov a rastlín, porozumieť ich spôsobu života a hlbšie pochopiť vzájomné vzťahy medzi organizmami. Súčasťou vzdelávacích aktivít je aj environmentálna výchova.

Vĺčatá – Prírodovedný krúžok pre deti

Poznávanie živočíchov a rastlín, porozumenie spôsobu ich života, ako i vzájomným vzťahom medzi nimi pod vedením zoológa Juraja Čačaného a Lucie Gucmanovej. Súčasťou krúžku sú náučné výlety do prírody a múzeí, tvorivé aktivity rozvíjajúce v deťoch manuálnu zručnosť a kreativitu.

Kde: Bratislava -Mestská knižnica v Bratislave, Úsek literatúry pre deti a mládež
- 2x mesačne

LUMYD - Ľudia, mýty & dejiny

Ľudia, mýty & dejiny je projekt zameraný na popularizáciu vedy a kritického myslenia. Patrí medzi projekty vedecko-popularizačného občianskeho združenia In Vivo. Autorom obsahu je vedecký publicista Dušan Valent a príležitostne rôzni hostia-vedci. Projekt má dva ciele. Snaží sa v spolupráci s výskumníkmi zo Slovenska a zahraničia rozširovať povedomie o najstarších dejinách (predovšetkým strednej) Európy – o pôvode a vývoji kultúr a tradícií (mýtov, božstiev, zvyklostí) relevantných pre túto oblasť. Druhým cieľom je osveta zameraná na kritické myslenie v kontexte vedeckého poznania, poukazujúca na odlišnosti medzi vedou a prekrúcaním vedy (pseudovedou) rôznymi šarlatánmi a konšpiračnými teoretikmi.

Prírodovedný tábor pre deti

Denný letný tábor - v priebehu piatich dní deti navštívia rôzne miesta v okolí Bratislavy, spoznajú mnoho druhov živočíchov a rastlín a dozvedia sa o spôsobe ich života a vzájomných vzťahoch medzi nimi. Formou aktívneho poznávania budú mať príležitosť zažiť prírodu na vlastnej koži. Súčasťou aktivít je aj environmentálna výchova a interaktívne prednášky, obohatené o rôzne pomôcky (hlasové ukážky, prírodniny, preparáty, premietanie, ale aj živé zvieratá), hry a iné tvorivé aktivity (výtvarné aktivity inšpirované prírodou a pod.). Organizované v spolupráci so Slovenským národným múzeom, ktoré poskytuje priestory a exponáty.
Video

Dobromat.sk - každým nákupom pomáhate

Uskutočnené aktivity:

  • uskutočnené aktivity za rok 2021: 52 prednášok alebo besied pre 1130 detí (zoznam uskutočnených aktivít)
  • uskutočnené aktivity za rok 2020: 72 záujmových krúžkov pre 594 detí, 2 prírodovedé letné tábory pre 27 detí a 34 prednášok alebo besied pre 522 detí (zoznam uskutočnených aktivít)
  • september-december 2019: 32 záujmových krúžkov pre 393 detí, 101 prednášok a besied pre 2999 detí (zoznam uskutočnených aktivít)
  • apríl-júl 2019: 15 krúžkov pre 216 detí, 6 náučných výletov pre 105 detí, dva turnusy letného tábora pre 25 detí a 59 náučných prednášok pre 1868 detí (zoznam uskutočnených aktivít)
  • január – marec 2019: 7 záujmových krúžkov a jeden náučný výlet celkovo pre 113 detí a 82 prednášok pre 2379 účastníkov (zoznam uskutočnených aktivít)
  • september– december 2018: 13 záujmových krúžkov pre 167 detí a 88 prednášok pre 2855 účastníkov (zoznam uskutočnených aktivít)
  • apríl – júl 2018: 41 popularizačných prednášok pre 1116 detí, 15 záujmových krúžkov pre deti v Bratislave a Stupave, 3x náučné výlety pre deti z materskej škôlky a jeden prírodovedný denný tábor (zoznam uskutočnených aktivít)
  • január – marec 2018: 69 popularizačných prednášok pre 2040 ľudí a 8 záujmových krúžkov pre detí (zoznam uskutočnených aktivít)

Podporte nás

  • prostredníctvm Givenia alebo Dobromatu
  • platbou na účet (číslo účtu: SK7483300000002201225969)Členovia a odborní garanti

Ing. Mária Bronďošová
marketingová manažérka Goljer Clinic a viceprezidentka športového klubu v Hamuliakove.
Mgr. Juraj Čačaný
zoológ, kurátor zoologického oddelenia v Slovenskom národnom múzeu. Na pôde Mestskej knižnice v Bratislave vedie prírodovedný krúžok pre deti Vĺčatá.
Mgr. Marek Dzurenko
ekológ, ktorý sa v rámci doktorandského štúdia na Ústave ekológie lesa SAV študuje entomológiu. Popularizácii vedy sa venuje v In Vivo magazíne a v časopise Vesmír.
Mgr. Jaroslav Fábik
doktorand na Ústave experimentálnej medicíny Akademie věd ČR. Zaujíma sa hlavne o anatómiu a vývojovú biológiu človeka, patrí medzi autorov In Vivo magazínu.
Mgr. Radoslav Janoštiak, PhD
biológ pôsobiaci na Yale University v USA. Venuje sa výskumu rakoviny, prispieva na In Vivo magazín.
Mgr. Marek Jurkovič, PhD
psychológ pôsobiaci na Ústave experimentálnej psychológie SAV. Venuje sa výskumu ľudskej racionality a iracionality. Je spoluautorom knihy Rozum: Návod na použitie (IRIS, 2016) a jeden z autorov magazínu In Vivo.
Lucia Krajčiová
študuje medzinárodné vzťahy, zaujíma sa o dobrovoľnícke aktivity.
Mgr. Juraj Littva, PhD
geológ, pracuje pre Správu slovenských jaskýň a je redaktorom magazínu In Vivo.
Mgr. Tomáš Račko
doktorand na katedre pravekej a včasnostredovekej archeológie na Univerzite Ľudovíta-Maximiliána v Mníchove (v skratke LMU. Patrí medzi autorov In Vivo magazínu.
Mgr. Peter Serina
advokát, zameriava sa na obchodné, občianske a pracovné právo.
Mgr. Tomáš Tokár, PhD
pôsobí ako postdoc v Princess Margaret Cancer Centre v Toronte. Zaoberá sa bioinformatikou a jej využitím v diagnostike a liečbe nádorových ochorení. Patrí medzi autorov In Vivo magazínu
Mgr. Dušan Valent
vyštudoval geológiu a paleontológiu, venuje sa vedeckej publicistike, prekladaniu populárno-náučných kníh a popularizačným prednáškam pre deti a mládež. Je vedeckým redaktorom portálu Zive.sk, spoluzakladal a v rokoch 2012-2018 viedol In Vivo magazín, do ktorého naďalej prispieva
Júlia Valentová
predsedkyňa občianskeho združenia In Vivo.


Kontakt

E-mail: invivo-oz@invivo-oz.sk
Adresa: Hlavná 221, 98061 Tisovec - Rimavská Píla, Slovenská republika
IČO: 50741276

Číslo účtu: SK7483300000002201225969
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

StanovyZa podporu ďakujeme

8 prednáškových dní na jar a jeseň 2022 sa uskutočnilo s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

Jesenné prednášky v roku 2020 boli uskutočnené s podporou BBSKGaléria